Spring Nostalgia, Oil on canvas, 40 x 50 cm, 2018

  • Title: Spring Nostalgia
  • Dimensions: 40 x 50 cm
  • Media: Oil on canvas